KADRA

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska


NAUCZYCIELE

Anna Kalisiewicz                             wychowawca  gr   3 -4  latków (Sówki)

Malwina Zaraś                                 wychowawcy gr 5  latków (Sowy)

                              


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                                      intendent

Iwona Jurek                                            pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                       kucharka

Małgorzata Zgórzak                               woźna