Dyżur wakacyjny

Rekrutacja 2023/2024

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu jest wywieszona w placówce.

Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do dnia 31.03.2023r. należy złożyć potwierdzenie woli zapisu zakwalifikowanego kandydata.

Brak złożenia potwierdzenia woli przez rodziców/prawnych opiekunów jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu zostanie wywieszona 07.04.2023r. 

Szanowni Państwo
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, będzie odbywała się w dniach od 01 do 17 marca 2023r.

 

Dodaj tu swój tekst nagłówka