DNI ADAPTACYJNE

 Dni adaptacyjne dla dzieci przyjętych do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu na rok szkolny 2023/2024 

odbędą się 30-31. 08. 2023r. w godzinach 10-12

 
 
 

ZEBRANIE

Zebranie organizacyjne dla Rodziców dzieci przyjętych 

do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu na rok szkolny 2023/2024

 odbędzie się we wtorek  27.06.2023r. o godz. 17:15.

 

Dyżur wakacyjny

Rekrutacja 2023/2024

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu jest wywieszona w placówce.

Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, do dnia 31.03.2023r. należy złożyć potwierdzenie woli zapisu zakwalifikowanego kandydata.

Brak złożenia potwierdzenia woli przez rodziców/prawnych opiekunów jest równoznaczny z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu zostanie wywieszona 07.04.2023r. 

Szanowni Państwo
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, będzie odbywała się w dniach od 01 do 17 marca 2023r.