Kadra

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska


NAUCZYCIELE

Katarzyna Wachowicz Matulka        wychowawca  gr   4-5  latków

 Agnieszka Szwarc                                  wychowawca gr    3 latków


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                           intendent

Iwona Jurek                                       pomoc nauczyciela

Zofia Jaros                                          kucharka

Jesionek Maria                                  woźna