Drodzy Rodzice!

Materiały do pracy z dziećmi w domu,  nauczyciele, przesyłają Państwu na maile. W naszej zakładce Domowe Przedszkole systematycznie umieszczane są ćwiczenia i zabawy logopedyczne.