Kontakt

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

Ul. Łąkowa 130
5-552 Jastrzębiec
Tel/fax (22) 756-15-82
e-mail: dyrektor@pj13.eu