Kontakt

Gminne Przedszkole w Jastrzębcu

ul. Łąkowa 13
05-552 Jastrzębiec
Tel. (22) 756-15-82
e-mail: dyrektor@pj13.eu

e-mail do korespondencji z rodzicami: przedszkolejastrzebiec@gmail.com

 

IOD Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu

Anna Pogorzelska

tel: 725-875-004

e-mail: rodoanka@gmail.com

Organ Nadzorujący
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
Tel. centrala 22 551-24-00
e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl

Organ Prowadzący
Gmina Lesznowola
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel.: 22 708 91 11
e-mail: gmina@lesznowola.p

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska


NAUCZYCIELE

Marta Gut                                                         wychowawca  gr   3 -4  latków (Sówki)

Anna Kalisiewicz                                              wychowawcy gr 5  latków (Sowy)

Małgorzata Gawrońska                                    


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                                  intendent

Iwona Jurek                                             pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                         kucharka

Małgorzata Zgórzak                                 woźna  

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska


NAUCZYCIELE

Marta Gut                                                         wychowawca  gr   3 -4  latków (Sówki)

Anna Kalisiewicz                                              wychowawcy gr 5  latków (Sowy)

Małgorzata Gawrońska                                    


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                                  intendent

Iwona Jurek                                             pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                         kucharka

Małgorzata Zgórzak                                 woźna