KADRA

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska  (w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia)

P.O DYREKTORA

Malwina Zaraś


NAUCZYCIELE

Marta Gut                                               wychowawca  gr   3 -4  latków (Sówki)

Anna Kalisiewicz                                     wychowawcy gr 5  latków (Sowy)

Małgorzata Gawrońska                           nauczyciel                                 


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                                 intendent

Iwona Jurek                                            pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                       kucharka

Małgorzata Zgórzak                               woźna     

Marzena Leszczyńska                             woźna oddziałowa