KADRA

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska


NAUCZYCIELE

Katarzyna Wachowicz Matulka              wychowawca  gr   5  latków (Sowy)

Monika Świniarska;  Malwina Zaraś                  wychowawcy gr 3-4 latków (Sówki)


LOGOPEDA

Justyna Bilińska


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Joanna Bobrowska                                  intendent

Iwona Jurek                                             pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                             kucharka

Katarzyna Górska                                         woźna