KADRA

DYREKTOR

Edyta Dąbrowska

 


NAUCZYCIELE

Katarzyna Wachowicz Matulka              wychowawca  gr   4-5  latków

 Agnieszka Szwarc                                  wychowawca gr    3 latków

 


LOGOPEDA

Justyna Bilińska

 


ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

 

Joanna Bobrowska                                  intendent

Iwona Jurek                                             pomoc nauczyciela

Maria Jesionek                                             kucharka

Katarzyna Górska                                         woźna