REKRUTACJA 2023/2024

Szanowni Państwo

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, będzie odbywała się 

w dniach od 01 do 17 marca 2023r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024

Dokumenty należy składach do Gminnego Przedszkola w Jastrzębcu w dniach 1-17 marca w godzinach 7 – 17