RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

07:00-08:10

Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie
warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca
indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy
integrujące grupę.

08:10-08:30

Poranne zabawy rytmiczno –ruchowe, powitanki. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do
śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

08:30-09:00

Śniadanie

09:00-10:20

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw
twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci zgodnie z tematyką zajęć,
dzieci 3 letnie swobodne zabawy przy nie wielkim udziale nauczyciela.

10:20-11:20

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików,
suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące,
wycieczki i spacery, poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu
przedszkola.

11:20-11:30

Przygotowanie do obiadu – zupa. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

11:30-11:45

Obiad – zupa

11:45-12:20

Zabawy z językiem obcym nowożytnym lub rytmika, swobodne zabawy.

12:20-12:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowanie do obiadu – II danie.

12:30-12:50

Obiad – II danie

12.50-13:00

Zabiegi higieniczne- mycie zębów, przygotowanie do relaksu.

13:00-13:30

Relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

13:30-14:20
Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela,
zabawy ogólnorozwojowe.
Praca indywidualna z dziećmi – dostosowanie zadań do możliwości dzieci.
dzieci 5 letnie zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

14:20-14:30

Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

14:30-14:50

Podwieczorek

14:50-17:00

Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, omówienie
z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Własna
aktywność dzieci. Zabawy zorganizowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym.