You are here:

Bieżące informacje

WAŻNA INFORMACJA!!!

Proszę, aby dzieci ze starszej grupy przyniosły jutro- wtorek /24.04.18/

do przedszkola swoją najbardziej ulubioną książkę.

Katarzyna Wachowicz MatulkaZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy

rodziców dzieci z grupy starszaków na zajęcia integracyjne

pt. „Spotkanie z książką”

dn. 24.04.18/wtorek/ godz. 15:00

zaś

rodziców dzieci z grupy młodszej zapraszamy

25.04.18 /środa/ na godz. 15:00

na zajęcia integracyjne pt. „ Na wiosennej łące”


DRODZY RODZICE !

„Wielkimi krokami” zbliża się czerwiec. Tradycyjnie pragniemy wspólnie z Państwem zorganizować prezent w postaci przedstawienia teatralnego dla dzieci.

Wystawienie spektakl planujemy 07.06.18.

Bardzo prosimy zgłaszać chęć udziału

w przedsięwzięciu do wychowawców.

Gwarantujemy mile spędzony czas i mnóstwo niezapomnianych przeżyć.


 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola.

L.p.

Czynność

Postępowanie

rekrutacyjne

Postępowanie

uzupełniające

1.

Złożenie wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01 – 30.03.2018 r.

16 – 21.08.2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej lub pierwszej klasy szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 ze zm.).

do 09.04.2018 r.

do 24.08.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

13.04.2018 r.

27.08.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 20.04.2018 r.

do 30.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25.04.2018 r.

31.08.2018 r.

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2018

Template by Joomla 2.5 Templates .