Szanowni Państwo
rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie odbywała się w dniach
1-31 marca 2021 r.
Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą drogą mailową na adres przedszkolejastrzebiec@gmail.com, bądź osobiście w placówce.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz inne potrzebne druki znajdują się w zakładce Rekrutacja. 

Przypominamy aby każdy wniosek opatrzony był podpisem obojga rodziców/opiekunów prawnych.