Rekrutacja 2022/23

Szanowni Państwo
Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lesznowola, będzie odbywała się w dniach od 01 do 31 marca 2022r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23

Piękna Nasza Polska Cała

W roku szkolnym 2021/2022 Gminne Przedszkolew Jastrzębcu bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym

Oto Hałabała! zna go Polska cała!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY Realizowany w Gminnym Przedszkolu w Jastrzębcu w roku szkolnym 2021/22